Service en tarieven 

We staan voor een snelle en accurate service. Na ontvangst van alle gegevens sturen we u in het algemeen binnen een week de berekening met beknopte toelichting. Zonodig kunnen we een korte telefonische toelichting geven. We kunnen echter niet ingaan op vragen m.b.t. de alimentatienormen en berekeningsmethode. Op onze site kunt u hierover meer informatie vinden. Voor juridische vragen verwijzen we u naar een advocaat.

 

Bij het maken van alimentatieberekeningen volgen we het rapport Alimentatienormen (tremarapport), waarin normen en richtlijnen zijn opgenomen die gehanteerd worden door de rechterlijke macht. De uitkomsten zijn verder gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens, deze kunnen niet door ons worden gecontroleerd op juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend danwel aansprakelijkheid door Huijbers’ Administratiekantoor worden aanvaard. Bij onjuistheden of fouten door Huijbers’ Administratiekantoor zal, indien dit binnen 3 weken wordt gemeld, de berekening zonder aanvullende kosten worden gecorrigeerd.

 

De mogelijke berekeningen zijn:

 

I. Kinderalimentatie

De behoefte van de kinderen wordt bepaald op basis van het netto gezinsinkomen. Vervolgens wordt de draagkracht van beide ouders bepaald op basis van hun inkomen. Naar rato van de draagkracht wordt de behoefte verdeeld waaruit de kinderalimentatie volgt.

 

II. Partneralimentatie

De maximale alimentatieruimte van alimentatieplichtige ten behoeve van partneralimentatie wordt berekend. Vervolgens wordt de vrij te besteden ruimte (‘jus’) van beide partijen vergeleken. Indien de ‘jus’ van de gerechtigde hoger is dan die van alimentatieplichtige wordt de alimentatie zodanig verlaagd dat de ‘jus’ gelijk getrokken wordt (optimalisatie).

 

III. Kinder- en partneralimentatie

De berekening I en II samen.

 

In onderstaand schema ziet u per berekening welk formulier u moet invullen en wat de prijs is.

 

Berekeningen Formulier       Prijs (incl. btw)
I. Kinderalimentatie A 165,-
II. Partneralimentatie B 165,-
III. Kinder- & Partneralimentatie       C 215,-

 

De prijzen gelden voor een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier inclusief de benodigde kopieën.

We gaan over tot het maken van de berekening indien er een machtiging tot automatische incasso is afgegeven of nadat het bedrag als vooruitbetaling is ontvangen (zie ook het aanvraagformulier).

 

Extra werkzaamheden bij meer complexe berekeningen worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 96,- (excl. btw). Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat er meerdere onderhoudsplichtigen (stiefouders) of kinderen uit eerdere of nieuwe relaties zijn.

 

U kunt bij de eerste aanvraag een of meerdere variantberekening(en) laten maken. De prijs voor een variantberekening is minimaal € 50,-. Indien u binnen 3 maanden na ontvangst van de eerste berekening een variant ofwel een herberekening aanvraagt is de prijs minimaal € 90,-.