Belastingadviezen en - aangiften 

Fiscale aangiften, zoals de omzetbelasting en de inkomstenbelasting, moeten terugkerend worden ingevuld en ingezonden aan de belastingdienst.

 

Wij kunnen deze aangiften op deskundige wijze voor u verzorgen. U kunt daarbij van ons het volgende verwachten:

• Zorgen voor het tijdig aanvragen van uitstel

• Het doen van partneraangifte

• Verhelpen van geschillen met de Belastingdienst

• De begeleiding bij belastingcontroles

• Een actieve rol voor de laagste aangifte