Uitvoerend secretariaat verenigingen 

De secretariaats werkzaamheden die wij voor verenigingen uitvoeren kunnen zijn:

ledenadministratie

ondersteuning van bestuurs- e/o vereningingsactiviteiten

financiële administratie, financiële transacties ed

correspondentie, nieuwsbrieven naar leden (in toenemende mate natuurlijk via internet)

beschikbaar stellen van vergader- e/o archiefruimte

 

Verenigingen waarvoor wij het uitvoerend secretariaat zijn:

  • [Novag] Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid
  • [KNPV] Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging
  • [BVPA] Beroepsvereniging voor Public Affairs
  • [VPCN] Vereniging van Peugeot Contractanten Nederland